oficiální stránky obce v okrese Bruntál 

Úřední deska

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
15.11.2018 25.11.2018 Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
15.11.2018 01.12.2018 Mikroregion Krnovsko - návrh rozpočtu na rok 2019
15.11.2018 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. č.j. 538-2018
14.11.2018 04.12.2018 Záměr prodeje a pronájmu pozemků ZO č.1-18
09.11.2018 01.01.2019 Mikroregion Krnovsko RO č.4/2018
08.11.2018 24.11.2018 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
08.11.2018 Usnesení č. 1-18
31.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.10
31.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.9
31.10.2018 Rozhodnutí o stavebním povolení k vod.dílu Kobylí potok
24.10.2018 31.12.2018 Informace o zveřejnění dokumentů v roce 2018
08.10.2018 Usnesení č. 23-18
06.10.2018 30.11.2018 Zápis o výsledku voleb do ZO Hošťálkovy
03.10.2018 05.02.2019 Nabídka nepronajatých pozemků
01.10.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č.8
24.09.2018 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
30.08.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.7
15.08.2018 01.01.2019 Mikroregion Krnovsko RO č.3/2018
01.08.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č.6
17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
09.07.2018 Usnesení č. 22-18
02.07.2018 31.12.2018 Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017
20.06.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.5
13.06.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.4
06.06.2018 31.12.2018 Osvědčení o úspoře emisí
21.05.2018 Smlouva o dílo - zhotovení kovové zábrany se sítí u multifunkčního hřiště
15.05.2018 Smlouva o dílo - Kanalizace Hošťálkovy -4. a 5. etapa
14.05.2018 Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace Křížová ve Slzesku
14.05.2018 01.01.2019 Mikroregion Krnovsko RO č.2/2018
14.05.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.3
14.05.2018 Závěrečný účet Obce Hošťálkovy za rok 2017
30.04.2018 Usnesení č. 21-18
05.04.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.2
05.04.2018 Poskytnutí informace podle zákona 106-199 č.j.170/2018
28.03.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
21.03.2018 Smlouva o dílo – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
21.03.2018 Smlouva o dílo – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
19.03.2018 01.01.2019 Mikroregion Krnovsko RO č.1/2018
07.03.2018 Usnesení č. 20-18
28.01.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.1
28.01.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření číslo 1
19.12.2017 Usnesení č. 19-17
18.12.2017 01.01.2019 Mikroregion Krnovsko- RO č.7
18.12.2017 01.01.2019 Mikroregion Krnovsko - střednědobý výhled rozpočtu
18.12.2017 01.01.2019 Mikroregion Krnovsko - rozpočet ba rok 2018
18.12.2017 01.01.2019 Rozpočet na rok 2018
12.12.2017 OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03.11.2017 Smlouva o dílo - Multifunkční hřiště Hošťálkovy
03.11.2017 Slmouva o dílo - Oprava a zateplení KD Hošťálkovy
26.10.2017 Usnesení č. 18-17
19.10.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo -Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
19.10.2017 Smlouva o dílo-Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
19.10.2017 Smlouva o dílo - Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
13.10.2017 Usnesení č. 17-17
12.09.2017 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. č.j. 530-2017
18.07.2017 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. č.j. 390-2017
28.06.2017 Smlouva o dílo-"Oprava místní komunikace Vraclávek - Česká Ves"
20.06.2017 Informace č.j. 358-2017
19.06.2017 Mikroregion Krnovsko - RO č.3
19.06.2017 Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2016
07.06.2017 Usnesení č. 16-17
07.06.2017 Závěrečný účet za rok 2016
07.06.2017 Střednědobý výhled rozpočtu
18.04.2017 18.04.2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MRK pro TJ Tatran M.Albrechtice z.s.
18.04.2017 18.04.2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MRK pro Slezské zemské dráhy, o.p.s
18.04.2017 18.04.2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MRK pro HK Krnov mládeže z.s.
11.04.2017 Mikroregion Krnovsko - rozpočtové opatření č. 1/2017
27.03.2017 Informace č.j. 189-2017
22.03.2017 Usnesení č. 15-17
20.03.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MKR
20.03.2017 Schválený rozpočet MKR na rok 2017
23.02.2017 Informace č.j. 130-2017
22.02.2017 Schválený rozpočet na rok 2017
20.12.2016 Usnesení č. 14-16
10.11.2016 Informace č.j. 696-2016
03.10.2016 Smlouva o dílo- Územní plán Hošťálkovy-Změna č.1
03.10.2016 Usnesení č. 13-16
01.08.2016 Usnesení č. 12-16
27.06.2016 Informace č.j. 412-2016
11.05.2016 Smlouva o dílo - "Oprava hřbitovní zdi - I. etapa"
10.05.2016 Smlouva o dílo - oprava starého chodníku u OÚ Hošťálkovy
03.05.2016 Usnesení č. 11-16
21.04.2016 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
11.03.2016 Usnesení č. 10-16
02.02.2016 Výzva k podání nabídky "Těžba a pěstební činnost v lesích Obce Hošťálkovy v roce 2016 a 2017"
14.12.2015 Usnesení č.9-15
20.10.2015 Usnesení č.8-15
02.10.2015 Smlouva o dílo-oprava autobusové točny
30.09.2015 Smlouva o dílo - oprava komunikací
31.08.2015 Kupní smlouva "Separace a sběr využitelných odpadů"
31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-stavba"
31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-dodávka"
06.08.2015 Usnesení č. 7-15
29.07.2015 Usnesení č.6-15
02.07.2015 Smlouva o dílo - Oprava komunikací v obci Hošťálkovy
04.05.2015 Usnesení č.5-15
20.03.2015 Smlouva o dílo-restaurování kulturní památky
24.02.2015 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014
23.02.2015 Smlouva o dílo-práce v těžbě, přibližování a zalesňování v lesích obce
19.02.2015 Usnesení č. 4-15
28.12.2014 Usnesení č. 3-14
08.12.2014 OZV o poplatku za odpady č. 1/2014
01.12.2014 Usnesení č. 2-14
01.12.2014 Oprava pietního místa ve Vraclávku
01.12.2014 Oprava pietního místa ve Vraclávku
01.12.2014 Smlouva o dílo - dodávka - gass-eko s.r.o.
01.12.2014 Smlouva o dílo - stavba - DUO STAV s.r.o.
27.10.2014 Usnesení č. 1-14
26.09.2014 Usnesení č.22
21.07.2014 Smlouva o dílo- Oprava místních komunikací
21.07.2014 Smlouva o dílo - Chodník podél silnice III4521 v okolí ZŠ v obci Hošťálkovy
09.07.2014 Usnesení č.21
02.07.2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
30.06.2014 Usnesení č. 20
28.05.2014 Usnesení č.19
05.05.2014 Smlouva o dílo č. 4-2014 - Pavel Harnol - HARTOP
05.05.2014 Smlouva o dílo č. 3-2014 - Taylor stavební s.r.o.
23.04.2014 Smlouva o dílo č. 1/2014 - VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.
13.03.2014 Usnesení č. 18
13.03.2014 Usnesení č. 17
11.02.2014 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013
16.12.2013 OZV 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15.11.2013 Rozpočet na rok 2014
23.10.2013 Usnesení č. 16
15.10.2013 OZV č. 2/2013 o zákazu volného pohybu psů a hosp.zvířat
15.10.2013 OZV 1/2013 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
29.07.2013 Smlouva o dílo - Bonita Group Service s.r.o.
24.07.2013 Usnesení č. 15
23.05.2013 Smlouva o dílo - Robert Boubeníček
23.05.2013 Smlouva o dílo - Silnice.CZ s.r.o.
20.05.2013 Usnesení č. 14
24.04.2013 Usnesení č. 13
20.02.2013 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012
31.01.2013 Usnesení č. 12
17.12.2012 Usnesení č. 11
11.12.2012 OZV č. 2/2012 o místní poplatku provoz sběru komunálního odpadu
11.12.2012 OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
26.09.2012 Usnesení č. 10
06.08.2012 Smlouva o dílo č.1/2012
26.06.2012 Usnesení č.9
24.04.2012 Usnesení č.8
23.03.2012 Usnesení č. 7
27.02.2012 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
22.02.2012 OZ vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích
22.02.2012 OZ vyhláška o systému shrom., sběru,přepravy,třídění, využ. a odstr. kom.odpadu...
04.01.2012 Nabídla volných parcel k výstavbě rodinného domu
29.12.2011 Strategický rozvojový plán obce
15.12.2011 Usnesení č. 6
07.11.2011 Usnesení č.5
29.03.2011 Výroční zpráva 2010
24.02.2010 Výroční zpráva 2009
04.02.2009 Výroční zpráva 2008
24.02.2008 Výroční zpráva 2007
24.02.2007 Výroční zpráva 2006
24.04.2006 Výroční zpráva 2005
03.02.2005 Výroční zpráva 2004
23.03.2004 Výroční zpráva 2002
23.03.2004 Výroční zpráva 2003
23.03.2004 Sazebník úhrad za poskytování informací
23.03.2004 Příjem žádostí a dalších podání
23.03.2004 Opravné prostředky
23.03.2004 Místo a způsob získání informací
23.03.2004 Důvod a způsob založení
23.03.2004 Formuláře
12.12.2002 Usnesení z 2. zasedání

Archiv úřední desky

Legenda:
č.j. - Číslo jednací
č.s. - Číslo spisu


Jste zde: Úvod > Úřední deska

 
 

Často hledáte

 

© Obec Hošťálkovy   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   prohlášení o přístupnosti
Počet návštěv (od 3.1.2012):